Sự Kiện

Những lưu ý tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 mới nhất

Thuế TNDN là gì ? Cách tính thuế TNDN như thế nào ? Những lưu ý tính thuế TNDN.  Căn cứ pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp Để tìm hiểu và biết rõ cách tính thuế TNDN chính xác, chúng ta phải dựa trên các quy định cụ thể của pháp luật như: […]

11/05/2020

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý Mới nhất 2018

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý Mới nhất 2018 1. Cách xác định kỳ kê khai – Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. – Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho […]

22/09/2018

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa UBCKNN và VACPA

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập ngày 28/11/1996 theo Nghị định số 75/CP của Chính phủ, là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Với vị thế là cơ quan quản lý chuyên ngành […]

22/09/2018

Lưu ý khi tính thuế TNDN tạm tính năm 2018 để KHÔNG bị phạt

Theo quy định hiện hành về Thuế TNDN mới nhất thì doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa mà chỉ phải tính ra số tiền tạm nộp (nếu có). Để số tiền đơn vị tạm nộp không bị tính phạt nộp chậm đơn vị cần lưu ý ấn đề gì? […]

22/09/2018

Lưu ý về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 và Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 […]

22/09/2018

Phân biệt không chịu thuế và không phải tính kê khai nộp thuế

Giống nhau: về mặt giá trị kinh tế là số thuế phải nộp bằng không (thuế giá trị gia tăng đầu ra) Khác nhau: Không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (theo điểm 1.h, Điều 9 Nghị định 209/2013/NĐ-CP). Trong khi không chịu thuế […]

22/09/2018

Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển

Sáng ngày 8/3/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Deloitte tổ chức “Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển”. Tham dự Hội thảo có đại diện các vụ chức năng trực thuộc Bộ Tài chính; đại diện Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước; đại […]

22/09/2018

0916162406