Nguyễn Văn Tuấn – CEO VCCorp


Khi làm việc với Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT chúng tôi thấy rõ sự chuyên nghiệp và tận tâm trong họ. VCCORP đã từng hợp tác với rất nhiều công ty kiểm toán lớn nhỏ khác nhau, kể cả những công ty nước ngoài nhưng chỉ đến khi có cơ hội làm việc

0916162406