Trần Vinh Dự


Trong quá trình phát triển công ty thì việc minh bạch trong quản lý tài chính, dòng tiền là rất quan trọng để giúp công ty đánh giá đúng được tiềm năng cũng như cơ hội. May mắn được làm việc với Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT và trải nghiệm quy trình xử lý và làm việc …

0916162406