Tất cả câu hỏi

Giá tính thuế GTGT được xác định như thế nào?

Chào chị Hiền Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT. Liên quan đến câu hỏi của anh, Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên […]

22/10/2018

Thông tư mới nhất về giao dịch liên kết là gì vậy

Chào anh Trung Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT. Liên quan đến câu hỏi của anh,Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có […]

22/10/2018

Hình thức quan hệ giao dịch liên kết

Chào chị mai Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT. Liên quan đến câu hỏi của anh, Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên […]

22/10/2018

Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế là gì

Chào chị Hồng Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho PNT. Liên quan đến câu hỏi của anh, PNT xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản 2, Điều 5, […]

22/10/2018

Những trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào là gì?

Chào anh Hoàng Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT. Liên quan đến câu hỏi của anh, Công ty TNHH kiểm toán quốc tế PNT xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên […]

22/10/2018

0916162406